SOS mod Racisme

SOS mod Racisme

 


 Skriv under på, at FN's børnekonvention skal indarbejdes i dansk lovgivning  HERDigt- og essaykonkurrence

for gymnasieuddannelserne
om at bekæmpe racisme i Danmark

Deadline: torsdag den 1. maj 2014 kl. 23.59   SE HER
Det armenske folkedrab

I 1915 blev halvanden million armeniere systematisk udryddet. Den 24. april mindes man dette folkedrab i Tyrkiet. SOS mod Racisme er medunderskriver på vedhæftede opfordring

Se her: OPFORDRING

Du opfordres også til at skrive under her:

 http://www.remember24april1915.eu/


HANDLEDE KVINDER I DANMARK

  Onsdag 30. april 2014 kl. 19-21

Human traficking.jpg

 i VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, Nørrebro

Filmen Mærket for livet (23 min.) vises som optakt.

Derefter fortæller Ingrid Lüttichau, der er socialfaglig medarbejder, om sit daglige arbejde i Center mod Menneskehandel. Center mod Menneskehandel hører under Socialstyrelsen og varetager den sociale indsats for ofre for menneskehandel. 

Ingrid Lüttichau vil fortælle mere om, hvad menneskehandel er, og hvordan man støtter ofrene her i Danmark. Hvem er de, hvad er deres historie, og hvordan slipper de ud af handelsforholdet?

Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål og debattere handlen med mennesker.

 Arr.: VerdensKulturCentret, SOS mod Racisme

 


 Racismeparagraffen 75 år
Racistisk retorik blandt politikere

FN_logo.jpg

FN's dag imod racisme
Fredag den 21. marts,

kl. 19.00-22.00. Fri entré

Aftenen indledes af Roger Matthisen,
formand for African Empowerment Center

Paneldebat med oplæg fra:
Trine Bramsen, MF Soc.dem. og Trine Pertou Mach, MF SF
- efterfulgt af spørgsmål fra salen og debat -

Herefter er der musikalsk underholdning ved Zaki https://www.facebook.com/zakimusic

på Støberiet, Caféen på 2. sal, Blågårds Plads 5, København N.

Det er præcis 75 år siden, at Danmark i 1939 som det første land i verden besluttede at forbyde hetz mod mindretal med vedtagelsen af Straffelovens § 266 a, b og c. Det var primært for at beskytte de danske jøder, men siden er beskyttelsen blevet udvidet, og det er vigtigt at fejre dette jubilæum i en tid, hvor tonen er blevet hårdere og mere uforsonlig.

Derfor vil vi gerne bruge markeringen af FN-dagen mod racisme til at stille spørgsmål ved politikernes rolle, herunder at de gik foran, da et samlet enigt dansk Folketing vedtog racismeparagraffen i 1939. Der er snart EU Parlaments valg, og retorikken blandt politikerne over hele Europa er på vej i den forkerte retning. En fransk minister er blevet kaldt "en abe" og Italiens integrationsminister er blevet sammenlignet med en orangutang.

Arrangører: SOS mod Racisme, DRC (Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination), ENAR Danmark

 


 


Konkurrence for gymnasieuddannelserne, STX, HHX, HTX og HF

Digt- og essaykonkurrence om at bekæmpe racisme i Danmark

Skriv et essay med forslag til, hvordan man kan bekæmpe racisme i Danmark
eller:
Skriv et digt, der omhandler, hvordan man kan bekæmpe racisme

Deadline: torsdag d. 1. maj 2014 kl. 23.59

Det er i orden, at eleven først indsender essayet eller digtet til bedømmelse efter at have fået den rettet af sin dansklærer. HF- og gymnasieelever er også velkomne til at indsende et digt eller essay, uden det har været brugt som dansk stil.


Der er 10 præmier på hver 1000 kr. til de 10 bedste essays/digte.

Vinderne får direkte svar ca. 24. maj 2014. Bedømmelsen tager både hensyn til indhold og litterær kvalitet.

Dommerpanelet består af

forfatterne
- Benny Andersen,
- Adil Erdem,
- Tarek Omar
og redaktør Marianne Olsen, SOS mod Racisme.

Til deltagerne:
Digtet eller essayet skal indsendes som vedhæftet fil i word eller pdf til sos@sosmodracisme.dk.

Ved indsendelse skal du oplyse: navn, postadresse, uddannelsesinstitution, telefonnummer og e-mail, samt om du ønsker at være anonym ved en evt. offentliggørelse af digtet/essayet.
Ved indsendelse af dit essay eller digt, giver du SOS mod Racisme ret til at offentliggøre det på vores Facebookside, vores
hjemmeside: www.sosmodracisme.dk ,
og på vores hjemmeside til gymnasierne om racisme, diskrimination og menneskerettigheder: www.sosmenneskerettigheder.dk .

De bedste essays og digte vil desuden blive trykt som indlæg i SOS mod Racismes Nyhedsbrev, der udkommer efteråret 2014, og forfatterne vil modtage 3 eksemplarer af det.
Kontaktperson: Marianne Olsen: sosbladet@gmail.com

Stilekonkurrencen har fået tilskud fra Kulturministeriets andel af Udlodningsmidlerne.

 Sæt X i kalenderen:

Fredag 21. marts
Racismeparagraffen 75 år
Støberiet, Blågårdsplads 5, København N
 

 


Onsdag 30. april
Handlede kvinder,
VerdensKulturCenteret, Nørre Allé 7, København N
 
Lørdag den 5. april kl.10-14
"Den grønne cykel"
m. debat om kvinders stilling i Mellemøsten
i "Øst for Paradis", Århus,
 

Se på Facebook

Debat på RUC om

HATE SPEECH

onsdag 26. feb. kl. 12.30
Studenterhuset, RUC


SOS mod Racisme inviterer til en spændende debat, der vedrører Hate Speech, og hvordan man forhindrer, at umenneskelige holdninger bliver til umenneskelige handlinger. Der vil være oplæg ved forfatter og politisk skribent Rune Engelbreth Larsen og journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl.

Fra bogen Hate Speech - fra hadetale til hadesyn (2013): ’I dæmoniseringen af sårbare mindretal støder ytringsfriheden på sin farligste grænse. Fra holocaust til Rwanda og Anders Behring Breivik viser historien, at etnisk udrensning, politiske mord, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab først bliver mulige gennem intensiv ”Hate Speech”: Hadetale kan føre til hadesyn. En pen dyppet i had er forudsætningen for, at sværdet kan dræbe.’

Yderligere informationer: Simone Ullerup tlf. 53612094

    Billede: Debat på RUC om
HATE SPEECH
den 26. feb kl. 12.30 Studenterhuset                                   
SOS mod Racisme inviterer til en spændende debat, der vedrører Hate Speech, og hvordan man forhindrer, at umenneskelige holdninger bliver til umenneskelige handlinger. Der vil være oplæg ved forfatter og politisk skribent Rune Engelbreht Larsen og journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl. 
Fra bogen Hate Speech - fra hadetale til hadesyn (2013): ’I dæmoniseringen af sårbare mindretal støder ytringsfriheden på sin farligste grænse. Fra holocaust til Rwanda og Anders Behring Breivik viser historien, at etnisk udrensning, politiske mord, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab først bliver mulige gennem intensiv ”Hate Speech”: Hadetale kan føre til hadesyn. En pen dyppet i had er forudsætningen for, at sværdet kan dræbe.’
Yderligere informationer: Simone Ullerup tlf. 53612094

_______________________________________________________

 Fra facebook.com

 (fra facebook.com)

 


SOS mod Racisme imod et forbud mod omskæring af drenge                              Pressemeddelelse 10.02.2014

På et debatmøde har SOS mod Racisme konkluderet, at vi er for religionsfrihed og derfor imod et forbud mod omskæring af drenge.

På mødet blev det klart, at der reelt ikke er medicinsk belæg for et forbud mod omskæring af drenge. Den undersøgelse, som den danske modstand mod omskæring af drenge hviler på, baserer sig på ganske få respondenter, der er omskåret som voksne. Dens resultater går imod andre, meget større undersøgelser på området.

En tredjedel af verdens mandlige befolkning anslås at være omskåret. Jødiske drenge skal omskæres på 8. dagen ifølge jødernes pagt med Gud, og alle muslimske drenge bliver omskåret. FN anbefaler omskæring af HIV-negative mænd i kampen mod Aids efter tre omfattende undersøgelser, der blev indstillet før tid, fordi resultaterne var uomtvistelige.  I USA er praksis udbredt især blandt hvide amerikansk-fødte mænd, 60-70% af alle amerikanske mænd er omskåret, og det var tidligere gængs rutine at omskære drengebørn lige efter fødslen.

Der findes et meget omfattende undersøgelsesmateriale (som I eventuelt kan få tilsendt links til). Omskæring er den næstmest almindelige operation i USA og et ukompliceret indgreb hos et spædbarn, når det udføres under betryggende forhold. En undersøgelse omfattende 130.475 nyfødte drenge omskåret på hospitaler, viste f.eks., at 0.2 % fik komplikationer lige efter indgrebet, primært blødninger og mindre vævsskader (Pediatrics, 2000:105). Hos voksne er indgrebet betydeligt mere omfattende.

Imidlertid SKAL en jødisk dreng normalt omskæres på sin 8. levedag, så et forbud ville betyde et forbud mod religiøs omskærelse af drengebørn og dermed et indgreb i religionsfriheden. Tidligere overrabbiner Bent Melchior skriver: "Det drejer sig om jødisk hjerteblod. Jøder, der ellers slet ikke har interesseret sig for bibelske forskrifter, har omskåret deres børn. Jøder, der under trusler fra herskere fra den romerske Hadrian og under den spanske inkvisition og til kommunistiske generalsekretærer har trodset truslerne og praktiseret omskærelse..."

Efter at videnskaben har opgivet at operere med begrebet menneskeracer, har racismen taget andre former, og her i landet er det særligt muslimer, det går ud over. SOS mod Racisme kæmper derfor ikke kun for den menneskeret, der sikrer enhver mod diskrimination på grund af etnisk herkomst. Vi kæmper også for den menneskeret, der sikrer alle borgere i Danmark retten til at udøve deres religion. Derfor vil SOS mod Racisme arbejde imod et forbud mod omskæring af drenge.

Jette Møller,formand


 

HATE SPEECH: Debat på RUC

i  Studenterhuset
onsdag den 26. februar kl. 12.30

SOS mod Racisme inviterer til en spændende debat, der vedrører Hate Speech, og hvordan man forhindrer, at umenneskelige holdninger bliver til umenneskelige handlinger. Der vil være oplæg ved forfatter og politisk skribent Rune Engelbreth Larsen og journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl, som begge har bidraget til bogen Hate Speech. Yderligere informationer: Simone Ullerup tlf. 53612094

Fra bogen Hate Speech - fra hadetale til hadesyn (2013): ’I dæmoniseringen af sårbare mindretal støder ytringsfriheden på sin farligste grænse. Fra holocaust til Rwanda og Anders Behring Breivik viser historien, at etnisk udrensning, politiske mord, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab først bliver mulige gennem intensiv ”Hate Speech”: Hadetale kan føre til hadesyn. En pen dyppet i had er forudsætningen for, at sværdet kan dræbe.’
Læs mere om bogen:http://www.informationsforlag.dk/view_product.php?product=978-87-7514-344-3#BESKRIVELSE


5/2 2014                  Modtaget fra: Roger Matthisen, African Empowerment Center

Skriv under på, at "neger" er ikke et neutralt udtryk

Kære mennesker i Danmark

Det er kun fair og retfærdigt at andre mennesker ikke definerer dig. Du burde definere dig selv.
Jeg støtter op om, at mange danskere og de ​​fleste mennesker af afrikansk afstamning i Danmark ikke ønsker at blive kaldt Neger. Historien fortæller os, at udtrykket blev inkorporeret i det danske ordforråd, da det danske rige var involveret i at slaveri og i at transportere afrikanere som slaver.

Officielt er udtrykket i øjeblikket ikke mærket som nedsættende og det bruges i Danmark af medierne, politikere, offentligt ansatte samt mange medborgere.
De fleste mennesker af afrikansk afstamning er stærkt imod at blive omtalt som Neger i det danske sprog, fordi det deformerer deres sande karakter. Mennesker af afrikansk afstamning har rødder i det afrikanske kontinent, som de bør anerkendes for.
Jeg håber, at der i fremtiden etableres en bedre og mere harmonisk sameksistens mellem alle forskellige folkeslag i Danmark, og jeg føler, brugen og det statslige accept af ordet 'neger' er en diskriminerende og grim hindring for fremskridt.

Der bør ikke være nogen undskyldning for ikke at lytte til og respektere danskere og folk af afrikansk afstamning, når de føler, at ordet 'neger' refererer til slaveri og tidspunkter af racistisk udnyttelse af afrikanere. De mener derfor ikke, at udtrykket kan være neutralt eller egnet til at definere folk af afrikansk afstamning i det 21. århundrede. 
Jeg støtter, at ordet officielt bør mærkes som en nedsættende term i Danmark. Tak.

Læs også Roger Matthisens indlæg på Kommunikationsforum, som på SOS' webside er gengivet under Artikler.  

Skriv under her: http://www.skrivunder.net/neger_er_ikke_et_neutralt_udtryk


 

Tale ved Bedsteforældre for asyls gadedemonstration på Kultorvet i København,lørdag den 25. januar 2014 kl.11 af Leif Bork Hansen:

'Du har ikke lov til at gå der og glemme'

Det er ikke nok bare at kritisere den tidligere regering- Venstre-Konservative -med Dansk folkeparti som parlamentarisk grundlag!
Det er ikke nok bare at kritisere den nuværende treparti regering -som der var sat så mange forventninger til bestående af Socialdemokratiet, De radikale og
Socialistisk folkeparti!! 
Det er ikke nok bare at se på! Men selv handle!

Det er heller ikke nok bare at sige: Vi er uskyldige, vi er uvidende! Vi véd ikke, hvilke menneskelige skæbner, der befinder sig i landets asylcentre,vi ved ikke hvad der foregår i Udlændingestyrelsen, Udlændingenævnet, Flygtningenævnet eller Justitsministeriet!

Det er sagt, efter at de største forbrydelser fandt sted i sidste århundrede -med udryddelse af de anderledes - at den der glemmer fortiden er dømt til at gentage den!

Men tænk, hvis vi allerede i dag glemmer, hvordan værgeløse mennesker,der beder om vor beskyttelse, behandles! Som om disse mennesker truede vores menneskelighed! De kommer for at appellere til os som mennesker! Og kun sammen
med hinanden kan vi være mennesker, aldrig alene. Aldrig adskilt fra andre! Også i dag er der sat ansigt på en familie- den afghanske familie Yousofi, der endnu engang trues af opsplitning for at blive sendt tilbage til et Afghanistan,.som
åbenbart er så farlig at ikke engang vestens højest uddannede soldater -heriblandt Danmarks soldater - tør være der længere -og Afghanistan om muligt endnu mere opsplittet end da styrkerne kom.

Det er ikke nok at Europa vil beskytte sit købmandsskab, det er ikke nok at Danmark tænker i vinding og tab! 
Som Arnulf Øverland sagde i "Du må ikke sove" fra 1936:

Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap
og tenke på hvad der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Leif Bork Hansen


26/1 2014 

"Im"-loven, kvoteflygtninge og udvsiningssager.
Se SOS' tre nyste høringssvar på lovforsag om udlændingeloven under: Pressemeddelelser og høringssvar.


Arrangement i Randers 29. januar


Mød trommespilleren Simona Abdallah om: Trommeskind og snærende bånd.  Se plakat     
Onsdag d. 29. januar kl. 16:00 på Underværket, Stemannsgade 9C 8900 Randers C

Simona Abdallah´s foredrag byder på en personlig historie om et opgør med familienormer, opvækst i Gellerup og en succeshistorie om en kvindelig musiker /percussionist. Foruden den personlige fortælling om kampen for at blive selvstændig får vi smagsprøver på den musik, hun elsker og dyrker, og som hun brød med familien for at arbejde med.

Ved siden af musikken arbejder Simona Abdallah som coach ud fra en personlig oplevelse af og troen på, at alle kan opnå lige dét, de gerne vil, hvis de kan se, hvad det er og arbejder for at få det.

 Foredraget er arrangeret af Erhverv Randers og IntegrationsProjektgruppen(Frivillighuset, SOS Racisme, FrivilligVærket, Randers Bibliotek, Underværket og selvfølgelig en række enkeltpersoner)


Organiseret af: Integrationsstyregruppen: Frivillighuset, FrivilligVærket, SOS mod Racisme, Randers Bibliotek, Underværket, samt Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og enkeltpersoner.


31/12 2013                                                                                             sat i af Anne Nielsen

Vi vil gerne ønske alle et godt nytår med dette uddrag af H. M. Dronningens nytårstale 2013:

Uddrag af Hendes Majestæt Dronningens nytårstale 2013

Danmark er et land med mange forskellige mennesker. Vi er unge eller gamle eller et sted midt i mellem.  Nogle bor på landet, andre i byerne. Nogle har boet her altid, andre er kommet til. Men vi er en del af det samme samfund, og derfor deler vi vilkår i stort og småt, på godt og ondt. Vi må skelne mellem store og små bekymringer. Nok er Danmark et lille land, men vi skal passe på, at vi ikke bliver et småligt land. 

Og hvis vi husker på det, vil vi også forstå, at vi skal løse vore problemer ved at bøje os mod hinanden. Hvis det kun er den ene gren, der skal bøje sig, så risikerer den at knække. 

Vi skal ikke lægge låg på diskussioner. Vi skal turde tage de debatter, der skal tages. Det kan være på arbejdspladsen, på skolen eller dér, hvor vi bor. Det er en god begyndelse. Næste skridt er, at vi også hører efter, hvad andre siger. Så får vi den diskussion, vi kan blive klogere af. Det kræver mod at gå ind i en debat – men også at vise storsind. 

* * *

Vores moderne liv giver os mange fordele, som vi ikke ville være foruden. Vi har en frihed og en velstand, som de forrige generationer aldrig har kendt magen til. Men udviklingen har også sin pris. 

Det er, som om nærværet går tabt i vores fortravlede tid.  Alle de hjælpemidler, som skal gøre tilværelsen lettere, gør den også mere kompliceret og stiller stadig større krav til os, om hvad vi skal opnå og overkomme. Vi bekymrer os om fremtidens klimaforandringer. Det skal vi også gøre. Men nogle gange glemmer vi at nyde den smukke dag, solen og blæsten og de skiftende årstider. Vi bekymrer os om problemer på den anden side af jorden, og det er selvfølgelig vigtigt. Men har vi også overskud til at hjælpe den familie, der bor lige ved siden af, selvom vi ved, de har brug for det? 

* * *
Vi går op i dagens problemer, både for os selv og for hele verden, men lad os alligevel for en stund vende blikket bagud. Lad os se på en tid, der virkelig var kritisk for vort land og vort samfund.

For 70 år siden måtte de danske jøder flygte netop under det jødiske nytår i oktober måned. Midt i nytårsfesten og de dage, som i øvrigt var ganske almindelige hverdage, måtte de bryde op og flygte over hals og hoved. Familier, børn og gamle befandt sig med ét midt i en voldsom krise. I små fiskerbåde måtte de flygte over Øresund skjult i fugtige og snævre lastrum og med dødsangsten som medrejsende. Det er oplevelser, som aldrig er blevet glemt og som gør et stærkt indtryk, også på alle os, der kun har fået dem fortalt. Men det er også en begivenhed, som vi kan huske på med stolthed og hvis minde er værd at holde i hævd. For da viste det danske samfund sin styrke, da mænd og kvinder fra alle samfundslag – forskellige som de var – spontant gav sig til at finde udveje, organisere flugtruter, sørge for mad og husly – uden tanke på egen sikkerhed. 

Danskerne er også i dag forskellige. Vi har ikke alle rod i den samme religion eller kultur, men lige så lidt som for 70 år siden må forskelligheden stå i vejen for, at vi hjælper vore naboer og landsmænd – menneske til menneske.

* * *

Også rigsfællesskabet består af forskellige folk med forskellig kultur og hver sit sprog. Det skal vi anerkende og respektere. 

Men vi er også knyttet sammen gennem en lang historie og vi skal værne om alt det, vi har til fælles og som samler os. 

 


Se flere nyheder under NyhederWebside til gymnasierne: 

Bladet SOS mod Racisme

SOS udgiver et minileksikon

Vil du være medlem af SOS mod Racisme?  

Der er et introduktionskontingent på 50 kr. det første år
.
Det årlige kontingent er herefter 50 kr. for unge under 25 år
og 150 kr for personer under uddannelse, ledige, pensionister, kontanthjælps- og efterløns-modtagere. Personer i beskæftigelse betaler 250 kr. årligt. 

Du kan melde dig ind ved at bruge Indmeldelsesformularen 

Kontakt: Hvis du vil i kontakt med SOS mod Racisme, kan du klikke her: "Kontakt os"  

Du kan også prøve at kontakte os på telefon:
42 33 19 69 : Landsformand Jette Møller eller 60 63 33 99
42 33 19 68 : John Ukpo

Kontoret er ikke bemandet til daglig, men e-mails læses regelmæssigt

SOS mod Racisme
VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 
2200 København N

Email: sos@sosmodracisme.dk
Internet: www.sosmodracisme.dk
Til undervisning i gymnasierne: 
www.sosmenneskerettigheder.dk

www.sosmenneskerettigheder.dk

 

 

 
| top| næste »
 

SOS mod Racisme
VerdensKulturCentret, lok. 201
Nørre Allé 7
2200 København N
Tlf: 42 33 19 69: landsformand Jette Møller
      42 33 19 68: kasserer: John Ukpo
Email: sos@sosmodracisme.dk

 


Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login